Fitofarmacija | Application

Preporuka za zaštitu i ishranu povrća u plasteniku koje se rasađuje

3 April 2020

Za povrtarske biljke koje se rasađuju, sam proces rasađivanja predstavlja stresne uslove.

Naime, obično se rasad proizvodi u optimalnim uslovima sa grejanjem, a nakon rasađivanja u plastenike bez grejanja biljke su izložene velikoj razlici u temperaturi, zbog toga je potrebno pre rasađivanja postepeno smanjivati temperaturu a pogotovu noću (kaljenje rasada).

Nakon rasađivanja najvažnije je da biljke dobro razviju korenov sistem. Za to je potrebno obezbediti pre svega dobru pripremu zemljišta, dobro postaviti sistem za navodnjavanje i dodati đubriva i biostimulatore koji ubrzavaju i podstiču razvoj korenovog sistema.

Poznato je da je fosfor hranljivi element koji je najpotrebniji biljkama u početnim fazama razvoja jer upravo utiče na razvitak korenovog sistema, ali i na formiranje generativnih organa to jest cvetova. Pored fosfora huminske i fulvinske kiseline u značajnoj meri utiču na bolji i brži razvoj korenovog sistema. Fertigal Humi Pro u sebi sadrži huminske i fulvo kiseline, uloga je helatizacija makro i mikroelemenata, pospešuju vitalnost biljke i ubrzavaju rast i razvoj korena. Fertigal Eklomaks u sebi sadrži biljne hormone auksine i citokinine koji su odgovorni pre svega za porast i deobu ćelije. Biljni hormoni u ovom proizvodu su dobijeni ekstrakcijom iz najbrže rastuće morske alge Ecklonia maxima.

Pored pravilne ishrane potrebno je uraditi i preventivnu zaštitu protiv biljnih bolesti i ukoliko ima potrebe suzbijanje štetnih insekata, posebno biljne vaši koje su vektori mnogih štetnih insekata.

Ishrana po rasađivanju paradajza, paprike i krastavca

Preporuka za ishranu paradajza, paprike i krastavca je sedam dana nakon rasađivanja fertigacijom SULOTASTE 15:30:15 ili SOLUVEG GREEN 10:40:10 u dozi 1 g /biljci, jednom od ovih đubriva treba dodati FERTIGAL HUMI PRO 5 l/ha.

Zaštita paradajza po rasađivanju

Za zaštitu od bolesti i insekata i folijarnu prihranu paradajza nakon rasađivanja preporuka je:

AKORD u količini 0,75 l/ha + DAKOFLO u količini 2 l + POLUX u koncentraciji 0,05%
+ FERTIGAL EKLOMAKS u koncentraciji 0,2%.

Zaštita paprike po rasađivanju

Za zaštitu paprike od zemljišnih patogena treba primeniti fertigacijom BALB u količini 2 l/ha.

Za zaštitu i folijarnu ishranu paprike preporuka je:

MANKOGAL 80 u količini 2 kg/ha + BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,75%
+ POLUX u koncentraciji 0,05%

FERTIGAL EKLOMAKS u koncentraciji 0,2% prilikom primene u paprici treba raditi posebno, ne mešati sa pomenutim preparatima za zaštitu.

Zaštita krastavca po rasađivanju

Za zaštitu i folijarnu ishranu krastavca nakon rasađivanja preporuka je:

DAKOFLO u količini 2 l/ha + ASTERIA WG u koncentraciji 0,02%
+ FERTIGAL EKLOMAKS
u koncentraciji 0,2%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!