Fitofarmacija | Ratarstvo

Ratarstvo

1 March 2021

Prethodnih nedelja temperaturna kolebanja su u nekim krajevima, kao što su delovi Banata, uz jake hladne vetrove, doveli do oštećenja useva pšenice i ječma.

10 February 2021

Za ostvarivanje što većih i kvalitetnijih prinosa, potrebno je zaštititi seme na adekvatan način.

16 September 2020

To je polazna tačka uspešne proizvodnje useva, kao i važan alat za upravljanje rizikom.

2 September 2020

GALENIKA FITOFARMACIJA u svom portfoliju ima najsavremenije sorte pšenice koje su specijalno selektovane kako bi prinos bio vrhunski u našem podneblju.

15 July 2020

Zbog smanjenja populacije korovskih vrsta i pritiska korova na naredne useve.

Zbog rezistentnosti korova.

18 May 2020

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

13 May 2020

Nakon tretmana za širokolisne korove, pristupa se suzbijanju višegodišnjih uskolisnih korova u soji koje treba raditi posebno.

7 May 2020

Rane sorte pšenice su počele da cvetaju, dok se kod kasnijih očekuje cvetanje tokom naredne nedelje.

4 May 2020

Kada pšenica počne da cveta, pored bolesti lista, velike štete mogu napraviti i bolesti klasa.

30 April 2020

U početnim fazama razvoja soje, korovi su velika opasnost za gajeni usev jer predstavljaju konkurenciju gajenoj biljci.

29 April 2020

Izbor herbicida nakon nicanja kukuruza zavisi prvenstveno od strukture i veličine korova, ali i od razvojne faze kukuruza - broja listova.

10 April 2020

Šećerna repa se u zavisnosti od vremena setve nalazi od faze nicanja, kotiledona do prvog para listova.