Galenika Fitofarmacija | Vinogradarstvo

Vinogradarstvo

25 August 2021

Zasadi vinove loze se nalaze u fenofazi šarka i dozrevanja bobica, dok je berba ranih sorti u toku na mnogim lokalitetima u našoj zemlji.

3 August 2021

Ljudska vrsta vekovima akumulira negativna iskustva koja su izazvana ujedom krpelja ili prisustvom bubašvaba u našim domovima.

21 May 2021

Povoljni vremenski uslovi za razvoj patogena, zahtevaju intenzivnije mere zaštite vinove loze u periodu razvoja pred početak cvetanja, kao i u precvetavanju.

4 April 2021

U početnim fazama razvoja vinove loze neophodno je preventivnu zaštitu bazirati u pravcu suzbijanja prouzrokovača pepelnice, crne pegavosti i štetnih vrsta grinja.

15 June 2020

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na vinovoj lozi.

20 March 2020

Narednih dana najavljuju se niske temperature koje mogu imati nepovoljni uticaj na biljke.