Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

15 June 2020

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima sa padavinama.

15 June 2020

Nepovoljni meteorološki uslovi u prethodnom i narednom periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva.

4 June 2020

U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa i tokom iduće nedelje, česte i obilne padavine stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.

2 June 2020

Vizuelnim pregledom u zasadima kruške može se konstatovati prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve.

26 May 2020

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima sa padavinama.

26 May 2020

U toku su mere ručne prorede plodova breskve i nektarina.

26 May 2020

Česte padavine i visoka vlažnost u dužem periodu stvaraju uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva, u prvom redu šupljikavost lista i trulež ploda.

22 May 2020

U mnogim zasadima jabuke i kruške tokom protekle nedelje mogli su se videti simptomi bakteriozne plamenjače.

12 May 2020

Zasadi kruške se nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm.

12 May 2020

Zasadi jabuke su u fazi veličine ploda do 20 mm.

6 May 2020

Izuzetno suvo i toplo vreme u proteklom periodu, ali i izostanak upotrebe Galmina u zimskim tretiranjima, povoljno su uticali na prenamnoženje crvene voćne grinje u mnogim zasadima jabuke.

5 May 2020

Kontinuirano postoje povoljni uslovi za razvoj šupljikavosti lista, pegavosti lista višnje i trešnje, crvene pegavosti lista šljive, rđe šljive i truleži plodova.