Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

21 August 2020

Radovi u voćnjaku nakon berbe doprinose pripremi biljke za narednu vegetaciju.

31 July 2020

Gubici nakon berbe plodova jabuke i kruške, odnosno tokom čuvanja plodova na svetskom nivou se kreću i do 25%.

29 July 2020

Zasadi jabuke i kruške su u zavisnosti od sortimenta u različitim fazama zrenja.

15 July 2020

Izuzetno toplo vreme povoljno utiče na prenamnoženje fitofagnih grinja - običnog paučinara, crvene voćne grinje, kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

8 July 2020

U većini zasada jabuke trenutno je u toku polaganje jaja druge generacije jabukinog smotavca, dok se početak piljenja larvi i njihovo ubušenje u plodove očekuje u nekoliko narednih dana.

29 June 2020

Na osnovu sume efektivnih temperatura i ulova imaga na feromonskim klopkama, kao i vizuelnim pregledom zasada jabuka, može se konstatovati da je počelo polaganje jaja II generacije jabukinog smotavca.

24 June 2020

Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke je završen.

15 June 2020

Najavljene česte padavine tokom nedelje mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem šupljikavosti lišća koštičavog voća i pepelnice breskve.

15 June 2020

Nastavlja se nestabilno vreme sa čestim periodima sa padavinama.

15 June 2020

Nepovoljni meteorološki uslovi u prethodnom i narednom periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcija prouzrokovačima biljnih bolesti u zasadima šljiva.

4 June 2020

U proteklom periodu, kao i prema najavama meteorologa i tokom iduće nedelje, česte i obilne padavine stvarale su izuzetno povoljne uslove za razvoj prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke.

2 June 2020

Vizuelnim pregledom u zasadima kruške može se konstatovati prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve.