Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

5 May 2020

U trenutnim fenofazama razvoja zasada, breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista koju prouzrokuje Wilsonomyces carpophilus.

30 April 2020

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama formiranja plodova.

27 April 2020

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova.

27 April 2020

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova.

21 April 2020

U ovoj fenofazi malinu treba preventivno štititi od bolesti sušenja izdanaka i štetnih insekata i grinja.

16 April 2020

U trenutnim fenofazama razvoja, zasadi breskve, nektarine, šljive, ali i drugog koštičavog voća su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista.

15 April 2020

Bakteriozna plamenjača jabučastog voća je jedna od ekonomski najdestruktivnijih bolesti ovih voćnih vrsta.

15 April 2020

Zasadi jabuke i kruške se nalaze u fenofazama, u zavisnosti od sortimenta, od početka do punog cvetanja.

9 April 2020

U narednom periodu sa porastom temperatura će doći do intenzivnijeg porasta korova.

7 April 2020

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do "početak cvetanja".

7 April 2020

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

3 April 2020

Voćne vrste su naročito osetljive na pojavu bolesti u fenofazi cvetanja.