Fitofarmacija | Voćarstvo

Voćarstvo

21 February 2020

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića.

14 February 2020

Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada se zasniva na primeni preventivnih mera kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama.

30 October 2019

Priprema zasada voća za narednu vegetaciju počinje nakon završetka berbe.