Fitofarmacija | Zaštita mrkve, celera, peršuna i paštrnka

Zaštita mrkve, celera, peršuna i paštrnka

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja ili posle setve, a pre nicanja zaštita rasada (celer) preparat na bazi
a.m. propamokarb
15-20 ml/10 l vode zalivanjem -
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat* 4-5 l/ha 60
Pre rasađivanja/ setve ili istovremeno sa setvom zemljišne štetočine Tekton 7-10 kg/ha OVP
Faza 3-4 lista crna pegavost

mrkvina muva
Sekvenca
+
Mankogal 80
+
Polux
0,5 l/ha

2 kg/ha

0,3 l/ha
14

7

7
Intenzivan porast uskolisni korovi Rafal 120* 1,2-1,5 l/ha 30
crna pegavost

pepelnica
Mankogal 80
+
Akord
2 kg/ha

0,75-1 l/ha
7

21
10-15 dana nakon prethodnog siva i crna pegavost Promesa*
+
Sekvenca
1 l/ha

0,5 l/ha
14

14
Po potrebi siva pegavost, pepelnica Promesa*
+
Akord
1 l/ha

0,75-1 l/ha
14

21

* U toku je proces registracije.