Fitofarmacija | Zaštita oraha

Zaštita oraha

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena Bordovska čorba 100-SC* 0,4% OVP
Nakon kretanja vegetacije
(od sredine aprila do sredine maja)
lisna pegavost preparat na bazi
a.m. kaptan
+
Akord
0,3%

0,09%
-

14
Vegetacija
(sredinom juna)
lisna pegavost

biljne vaši, smotavac
preparat na bazi
a.m. kaptan
+
Akord
+
Polux

0,3%

0,09%

0,03-0,05%

-

14

30
Vegetacija
(sredinom jula)
šupljikavost lista

monilija

biljne vaši, smotavac
preparat na bazi
a.m. kaptan
+
Akord
+
Polux

0,3%

0,09%

0,03-0,05%

-

14

30
Jesenji tretman prezimljavajuće forme patogena Bordovska čorba 100-SC* 0,4% -

* U toku je proces registracije.