News

2013-04-25

Dear shareholders,
Annual Report 2012 can be found here.

2013-03-28

Dear shareholders,
here is an Annual Report 2012.

2012-08-31

Postupanje sa ispražnjenom ambalažom je jedno od značajnih pitanja kada govorimo o primeni sredstava za zaštitu bilja. Galenika Fitofarmacija a.d. aktivno učestvuje u uspostavljanju sistema za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Detaljnije o tome možete pročitati ovde.

2012-08-28

Dear shareholders,

Six - month Report 2012 can be found here.

2012-07-23

Dear shareholders,
On July 17th, 2012, "Galenika – Fitofarmacija" a.d. paid the dividend for 2011 to all shareholders whose bank account number was available. More ...

26 - 30 of 42 First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Next | Last