News

2013-08-28

Dear shareholders,
Six - month Individual and Consolidated Reports 2013 can be found here.

2013-06-28

Dear shareholders,
Annual General Meeting Report 2013 can be found here.

2013-04-25

Dear shareholders,
Annual Report 2012 can be found here.

2013-03-28

Dear shareholders,
here is an Annual Report 2012.

2012-08-31

Postupanje sa ispražnjenom ambalažom je jedno od značajnih pitanja kada govorimo o primeni sredstava za zaštitu bilja. Galenika Fitofarmacija a.d. aktivno učestvuje u uspostavljanju sistema za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Detaljnije o tome možete pročitati ovde.

31 - 35 of 49 First | Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next | Last