Information about current application

aktuelna_zastita_uljane_repice_20190304_vest.jpg
2019-03-04

Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva.

Read more...
aktuelna_primena_breskva_20190227_vest.jpg
2019-02-27

U zavisnosti od područja gajenja, položaja parcele i sortimenta, zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazama od početka bubrenja do pucanja pupoljaka i pojave "zelene tačke".

Read more...
aktuelna_primena_prolecno_plavo_prskanje_20190219_vest.jpg
2019-02-19

Upotreba fungicida na bazi bakra u poljoprivredi otpočela je još u 19. veku i još uvek se koriste sa nesmanjenom efikasnošću.

Read more...
aktuelna_primena_kruskina_buva_20190218_vest.jpg
2019-02-18

Period izuzetno toplog vremena uslovio je pojačan intenzitet aktivnosti prezimljavajućih imaga kruškine buve.

Read more...
aktuelna_primena_rasad_20190214_vest.jpg
2019-02-14

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

Read more...
66 - 70 of 71 First | Previous | 1 2 ... 12 13 14 15 | Next | Last