Information about current application

aktuelna_zastita_jabuka_u_cvetu_20190412_vest.jpg
2019-04-12

Zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja.

Read more...
aktuelna_primena_kruska_20190411_vest.jpg
2019-04-11

U fenofazi razvoja krajа cvetanja treba suzbiti prisutne stadijume kruškine buve.

Read more...
aktuelna_primena_cvetanje_sljiva_20190402_vest.jpg
2019-04-02

Koštičavo voće je naročito osetljivo na pojavu bolesti u fazi cvetanja kada ga je potrebno zaštititi od prouzrokovača sušenja cvetova i grančica.

Read more...
aktuelna_primena_lucerkina_buba_20190401_vest.jpg
2019-04-01

Najznačajnija štetočina lucerke je lucerkina buba.

Read more...
aktuelna_primena_kukuruz_20190329_vest.jpg
2019-03-29

Veoma je važno primeniti osnovne herbicide u periodu posle setve, a pre nicanja useva, zbog čega je za efikasno suzbijanje korova u kukuruzu ovaj tretman neophodan.

Read more...
56 - 60 of 74 First | Previous | 1 2 ... 10 11 12 13 14 15 | Next | Last