Information about current application

aktuelna_primena_soja_20170428_vest.jpg
2017-04-28

Nakon kišnih padavina, uz porast temperature možemo očekivati veliku brojnost korova u usevima soje.

Read more...
aktuelna_primena_kukuruz_nicanje_20170425_vest.jpg
2017-04-25

Za postizanje maksimalnih prinosa u okviru genetskih osobina određenog hibrida kukuruza, pored pravovremene setve, ishrane i drugih bitnih faktora, važno je pravovremeno eliminisati korove u usevu.

Read more...
aktuelna_primena_psenica_20170425_vest.jpg
2017-04-25

Usevi pšenice se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazi od drugog kolenca do intenzivnog porasta stabla.

Read more...
aktuelna_primena_epinekstra_20170419_vest.jpg
2017-04-19

Niske temperature narednih dana će nepovoljno uticati na većinu useva i zasada.

Read more...
aktuelna_primena_cvetanje_sljive_20170412_vest.jpg
2017-04-11

Zasadi šljive se nalaze u fenofazi precvetavanja kada ih je neophodno zaštititi od mnogobrojnih prouzrokovača biljnih bolesti i štetnih insekata.

Read more...
46 - 50 of 71 First | Previous | 1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 14 15 | Next | Last