Information about current application

aktuelna_primena_lucerkina_buba_20190401_vest.jpg
2019-04-01

Najznačajnija štetočina lucerke je lucerkina buba.

Read more...
aktuelna_primena_kukuruz_20190329_vest.jpg
2019-03-29

Veoma je važno primeniti osnovne herbicide u periodu posle setve, a pre nicanja useva, zbog čega je za efikasno suzbijanje korova u kukuruzu ovaj tretman neophodan.

Read more...
aktuelna_primena_pcela_20190328_vest.jpg
2019-03-28

Polinacija (oprašivanje i oplodnja) je prirodan proces prenošenja polena sa prašnika na tučke zahvaljujući kom je omogućen opstanak biljaka koje se razmnožavaju na taj način.

Read more...
aktuelna_primena_breskva_20190325_vest.jpg
2019-03-25

Tokom fenofaze cvetanja breskva i nektarina su osetljive na infekcije cveta prouzrokovačem sušenje cvetova i grančica (gljiva Monilia laxa).

Read more...
aktuelna_primena_uljana_repica_20190325_vest.jpg
2019-03-25

Porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama pod uljanom repicom i najprisutniji su mala i velika repičina pipa i repičinsjajnik.

Read more...
56 - 60 of 71 First | Previous | 1 2 ... 10 11 12 13 14 15 | Next | Last