Information about current application

aktuelna_zastita_tresnje_20190311_vest.jpg
2019-03-11

Koštičave voćne vrste šljive, višnje i trešnje nalaze se u fenofazi početka bubrenja pupoljaka.

Read more...
aktuelna_zastita_pupoljak_kasije_20190311_vest.jpg
2019-03-11

U regionima gajenja rane kajsije, zasadi se nalaze u fenofazi početka otvaranja cvetnih pupoljaka.

Read more...
aktuelna_zastita_breskve_20190311_vest.jpg
2019-03-11

Zasadi breskve i nektarine se u većini slučajeva nalaze u fenofazi od kraja bubrenja lisnih pupoljaka do pojave zelenih listića.

Read more...
aktuelna_zastita_uljane_repice_20190304_vest.jpg
2019-03-04

Visoke temperature i nedostatak padavina u periodu setve uljane repice uticale su na otežano i neujednačeno nicanje useva.

Read more...
aktuelna_primena_breskva_20190227_vest.jpg
2019-02-27

U zavisnosti od područja gajenja, položaja parcele i sortimenta, zasadi breskve i nektarine se nalaze u fenofazama od početka bubrenja do pucanja pupoljaka i pojave "zelene tačke".

Read more...
61 - 65 of 69 First | Previous | 1 2 ... 11 12 13 14 | Next | Last