Information about current application

aktuelna_primena_pcela_20190328_vest.jpg
2019-03-28

Polinacija (oprašivanje i oplodnja) je prirodan proces prenošenja polena sa prašnika na tučke zahvaljujući kom je omogućen opstanak biljaka koje se razmnožavaju na taj način.

Read more...
aktuelna_primena_breskva_20190325_vest.jpg
2019-03-25

Tokom fenofaze cvetanja breskva i nektarina su osetljive na infekcije cveta prouzrokovačem sušenje cvetova i grančica (gljiva Monilia laxa).

Read more...
aktuelna_primena_uljana_repica_20190325_vest.jpg
2019-03-25

Porastom temperatura, povećala se i brojnost insekata na parcelama pod uljanom repicom i najprisutniji su mala i velika repičina pipa i repičinsjajnik.

Read more...
aktuelna_zastita_jabuke_20190314_vest.jpg
2019-03-14

Zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići veličine oko 5mm iznad ljušture pupoljaka.

Read more...
61 - 65 of 74 First | Previous | 1 2 ... 11 12 13 14 15 | Next | Last