Information about current application

aktuelna_primena_suncokret_20180528_vest.jpg
2018-05-28

Primenom herbicida, posebno za suzbijanje širokolisnih korova u širokolisnih kulturama, može doći do pojave ožegotina na gajenim biljkama.

Read more...
aktuelna_primena_soja_20180528_vest.jpg
2018-05-28

Rano nicanje sirka ove sezone je uslovilo i rani tretman za suzbijanje uskolisnih korova i rizomskog sirka.

Read more...
aktuelna_primena_bela_leptirasta_vas_na_paradajzu_20180525_vest.jpg
2018-05-25

Na više lokaliteta u povrtarskim kulturama smo konstatovali prisustvo bele leptiraste vaši.

Read more...
aktuelna_primena_bakterioza_na_paprici_20180525_vest.jpg
2018-05-25

Simptomi bakteriozne plamenjače se primećuju na svim nadzemnim delovima paprike.

Read more...
aktuelna_zastita_kruske_20180521_vest.jpg
2018-05-21

Pregledom zasada krušaka utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Read more...
16 - 20 of 55 First | Previous | 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 | Next | Last