Information about current application

aktuelna_primena_crvena_vocna_grinja_20170531_vest.jpg
2017-05-31

Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi) predstavlja jednu od najopasnijih štetočina u zasadima jabuka, breskvi i nektarina, a napada i ostale voćne vrste.

Read more...
aktuelna_primena_plamenjaca_paradajza_20170530_vest.jpg
2017-05-30

Vremenske prilike praćene velikom količinom padavina obezbeđuju izrazito povoljne uslove za razvoj biljnih bolesti na povrću i vinovoj lozi.

Read more...
aktuelna_primena_zlatica_20170525_vest.jpg
2017-05-25

U fenofazi formiranje redova useva krompira do fenofaze sklapanje redova, potrebno je početi sa preventivnom zaštitom useva krompira od prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthorainfestans).

Read more...
aktuelna_zastita_palamida_20170518_vest.jpg
2017-05-18

Sa porastom temperature došlo je do aktiviranja korova u usevima kukuruza koji za svoj razvoj zahtevaju višu temperaturu, a u prvom redu sirka iz rizoma.

Read more...
aktuelna_primena_jabukin_smotavac_20170517_vest.jpg
2017-05-17

Novi pristup u suzbijanju štetnih insekata podrazumeva smanjenu upotrebu klasičnih insekticida i povećano korišćenje supstanci koje negativno utiču na rast i razvoj insekata (IGR).

Read more...
16 - 20 of 54 First | Previous | 1 2 3 4 5 6 ... 10 11 | Next | Last