Information about current application

aktuelna_zastita_jabuke_20180508_vest.jpg
2018-05-08

Zasadi jabuka se nalaze u osetljivim fenofazama, a najavljene padavine dovešće do stvaranja povoljnih uslova za infekciju.

Read more...
aktuelna_zastita_breskve_20180508_vest.jpg
2018-05-08

U toku su mere ručne prorede plodova breskve i nektarina.

Read more...
aktuelna_zastita_kruske_20180508_vest.jpg
2018-05-08

U zasadima kruške evidentno je prisusutvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Read more...
aktuelna_primena_malina_cvetanje_20180507_vest.jpg
2018-05-07

U fazi pred početak cvetanja zasada maline, može doći do ostvarenja zaraze patogenom Botrytis cinerea, kao i patogenom Didymella applanata koji izaziva bolest sušenja izdanaka.

Read more...
aktuelna_primena_talisman_20180504_vest.jpg
2018-05-04

Za postizanje maksimalnih prinosa u okviru genetskih osobina određenog hibrida kukuruza, pored pravovremene setve, ishrane i drugih bitnih faktora, važno je pravovremeno eliminisati korove u usevu.

Read more...
26 - 30 of 55 First | Previous | 1 2 ... 4 5 6 7 8 ... 10 11 | Next | Last