Zaštita bundeve, tikve i tikvice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Posle setve, pre nicanja jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar* 1,2-1,4 l/ha OVP
10-15 dana nakon nicanja useva uskolisni korovi preparat na bazi a.m. kletodim 0,8-2 l/ha -
plamenjača, pepelnica

lisne vaši
Legat SP*
+
Akord*
+
Polux*
2-3 kg/ha

0,5 l/ha

0,3 l/ha
4

7

3
10 dana nakon prethodnog plamenjača, pepelnica Legat SP*
+
Akord*
2-3 kg/ha

0,5 l/ha
4

7
grinje Abastate* 0,075% 3
10 dana nakon prethodnog plamenjača, siva i bela trulež lisne vaši Promesa*
+
Atlas*
+
Tonus*
0,75 l/ha

1 kg/ha

0,125 kg/ha
4

3

7
Zaštita između berbi po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova, vodeći računa o karenci plamenjača i crna pegavost, sušenje stabla, bela trulež, antraknoza Promesa*
+
Atlas*
0,75 l/ha

1 kg/ha
4

3
grinje Abastate* 0,075% 3

* U toku je proces registracije.