Zaštita crnog luka - iz arpadžika

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre sadnje zemljišne štetočine insekticid u formulaciji granula na bazi a.m. hlorpirifos 10-12 kg/ha -
Pre nicanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zanat 5 l/ha 63
2 lista plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva
Dakoflo
+
Dimetogal
2-2,5 l/ha

0,5 l/ha
21

63
3-4 lista jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Lontrel 100
0,8 l/ha


OVP


travni korovi Rafal 120 1-2 l/ha 30
širokolisni korovi Bonaca EC 0,5-0,8 l/ha OVP
plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva, vaši
Nukleus
+
preparat na bazi
a.m. acetamiprid
2-2,5 l/ha

0,25 kg/ha
14

28
Formiranje glavice siva i bela trulež, plamenjača i lisne pegavosti

tripsi, vaši
Nukleus
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen
+
preparat na bazi
a.m. bifentrin
2-2,5 l/ha


0,5 l/ha


0,5 l/ha


14


-


-


U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja luka (Lontrel 100 i Bonaca EC) potrebno je najranije izvršiti primenu 2 dana posle padavina.

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori