Zaštita krompira

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pri sadnji i pri zagrtanju štetočine u zemljištu Fury geo
ili
Galition ekstra
ili
Radar versus G
12,5 kg/ha

20+20 kg/ha
dvokratno
OVP
Po sadnji,
a pre nicanja
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-6 l/ha
63
Velton WG 0,75-1,5 kg/ha 42
Po nicanju useva jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG*
0,50-0,75 kg/ha

42

Usev porasta 15-20 cm, uskolisni korovi u fazi 3-5, odnosno širokolisni u fazi 2-6 listova jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Rafal 120 1-2 l/ha OVP
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Galbenon 2-3 l/ha 42
Formiranje redova plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica
Mankogal 80
+
Abastate + NU Film 17
2,5 kg/ha

0,75 l/ha + 0,3 l/ha
14

OVP
Zatvaranje redova plamenjača krompira, crna pegavost, krompirova zlatica Fuzija
+
Abastate + NU Film 17
2,5 l/ha

0,75 l/ha + 0,3 l/ha
21

OVP
Početak cvetanja plamenjača krompira, crna pegavost,

krompirova zlatica, lisne vaši
Fuzija
+
Tonus
ili
Polux
2,5 l/ha

0,25 kg/ha

0,3 l/ha
21

14

7
Puno cvetanje plamenjača krompira, crna pegavost,

krompirova zlatica, lisne vaši
Alijansa
ili
Fantic M WG
+
Tonus
ili
Polux
2,5 kg/ha

2,5 kg/ha

0,25 kg/ha

0,3 l/ha
21

14

14

7
Precvetavanje plamenjača krompira,

krompirova zlatica, lisne vaši
Alijansa
+
Tonus
ili
Polux
2,5 kg/ha

0,25 kg/ha

0,3 l/ha


21

14

7


Nalivanje krtola plamenjača krompira Fantic M WG 2,5 kg/ha 14
Fiziološka zrelost plamenjača krompira

desikacija
Kardinal
+
Kabuki 2,5-EC**
0,4 l/ha

0,8 l/ha
7

OVP

* Po nicanju useva proveriti selektivnost sorte krompira na metribuzin.

** Kod semenskog krompira se obavlja u fazi nalivanja krtola, kad u ukupnom prinosu dominiraju krtole semenske frakcije.

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori