Zaštita kukuruza

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Primena u redove sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Fury geo 12,5 kg/ha OVP
Tekton* 7-10 kg/ha OVP
Tretiranje površine pre setve uz inkorporaciju suzbijanje zemljišnih štetočina Fobos EC 1 l/ha
OVP
Posle setve,
a pre nicanja
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar
+
Rezon
1,4-1,5 l/ha

2 l/ha
OVP

OVP
Posle nicanja od 2-5 listova kukuruza jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Avalon/Ostap
ili
Plamen
ili
Monosan herbi 500
ili
Moto ekstra 850
2 l/ha

0,5-0,7 l/ha

2 l/ha

0,8-1 l/ha
OVP

OVP

OVP

OVP
jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi Talisman
+
Avalon/Ostap
ili
Plamen
1-1,25 l/ha

2 l/ha

0,5-0,7 l/ha
OVP

OVP

OVP
Posle nicanja do šestog lista kukuruza jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi Talisman 1-1,25 l/ha OVP
Talisman
+
Skaut
1 l/ha

0,25 l/ha
OVP

OVP
Kukuruz od nicanja do osmog lista svi širokolisni i neki uskolisni korovi Skaut
+
Alteox wet 40
0,25 l/ha

0,5%
OVP

-

* U toku je proces registracije.