Zaštita kupusa

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre sadnje uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-5 l/ha 63
zemljišne štetočine Preparat na bazi
a.m. hlorpirifosa
20-25 kg/ha
u redove
-
Sadnja plamenjača

kupusar, buvači, stenice, lisne sovice
Mankogal 80
+
Cipkord 20 EC
2 kg/ha

0,15-0,3 l/ha
21

28
8-10 dana po rasađivanju uskolisni korovi Rafal 120
1,2-2 l/ha


30


buvači, kupusar, vaši, stenice, lisne sovice Etiol tečni
ili
Kozak
1 l/ha

0,2 l/ha
21

28
plamenjača i crna pegavost Mankogal 80 2 kg/ha 21
Formiranje rozete lisne sovice, buvači, stenice, vaši

plamenjača i crna pegavost
Fobos EC
+
Preparat na bazi
a.m. piriproksifena
+
Dakoflo
0,3

0,5 l/ha


2,5-3 l/ha


21

-


21


Formiranje glavice plamenjača i crna pegavost
Dakoflo 2,5-3 l/ha
21
bakterioze

sovice
preparat na bazi bakarnog oksihlorida
+
Kozak

2-3 kg/ha

0,2 l/ha14

Preporuka je da se pri folijarnoj primeni insekticida i fungicida koristi okvašivač NU Film 17 u dozi 0,3 l/ha.

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori