Zaštita zasnovane lucerke

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje
(pre kretanja vegetacije)
jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG* 0,7 kg/ha OVP
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Okvir*
+
Alteox T PRIMA
15-20 g/ha

0,1%
OVP
Od prve do treće troliske jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Galbenon
2-3 l/ha


63


jednogodišnji travni i širokolisni korovi Kvazar 1 l/ha 35
uskolisni korovi Rafal 120 1,5 l/ha OVP
Posle prvog otkosa larve lucerkine bube i lucerkine buba mare Etiol tečni
ili
Tonus
1,5-2,5 l/ha

0,25 kg/ha


14

28


* Zasnovana lucerka treba da bude starija od 1 godine.

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori