Zaštita oraha

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena Bakarni oksihlorid-50* 0,5% OVP
Nakon kretanja vegetacije
(od sredine aprila do sredine maja)
lisna pegavost preparat na bazi
a.m. kaptan
+
Akord*
0,3%

0,75-1 l/ha


7
Vegetacija
(sredinom juna)
lisna pegavost

lisne vaši, smotavac
preparat na bazi
a.m. kaptan
+
Akord*
+
Polux*

0,3%

0,75-1 l/ha

0,03-0,05%

-

7

14
Vegetacija
(sredinom jula)
šupljikavost lista

monilija

lisne vaši, smotavac
preparat na bazi
a.m. kaptan
+
Akord*
+
Polux*

0,3%

0,75 l/ha

0,03-0,05%

-

7

14
Opadanje lišća prezimljavajuće forme patogena Bakarni oksihlorid-50* 0,5% OVP

* U toku je proces registracije.