Zaštita paprike

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Zaštita rasada zemljišne bolesti Balb 10-25 ml/10 l vode
zalivanjem
35
bakterioze, plamenjača Mankogal 80*
+
Bakarni oksihlorid-50*
0,25%
+
0,75%
14
vaši Dimetogal 0,05-0,1% 28
Pre sadnje podzemne štetočine Radar versus G 20-25kg/ha
u redove
OVP
jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zanat 5 l/ha 63
Posle rasađivanja (biljke sa 6-8 listova) vaši, tripsi Etiol tečni*
0,15-0,2%


21


plamenjača, crna pegavost Alijansa* 2,5 kg/ha
21
1-2 nedelje nakon rasađivanja travni korovi Rafal 120 0,8-2 l/ha 30
bakterioze, plamenjača

biljne vaši
Mankogal 80*
+
Bakarni oksihlorid-50*
+
Tonus
2 kg/ha
+
3,5-4 kg/ha
+
0,25 kg/ha
14

14

14
Zaštita između berbi, vodeći računa o karenci plamenjača, crna pegavost Alijansa* 2,5 kg/ha 21
siva trulež Pehar 1,5-2 l/ha 14
bakterioze, plamenjača Mankogal 80*
+
Bakarni oksihlorid-50*
2 kg/ha
+
3,5-4 kg/ha
14
biljne vaši Tonus
0,25 kg/ha


14


* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori