Zaštita paradajza - proizvodnja iz rasada

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre sadnje zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada preparat na bazi
a.m. propamokarb
15-25 ml/10 l
zalivanjem
-
zemljišne štetočine Galition ekstra
ili

Radar versus G
ili

Fury geo
20-25 kg/ha
u redove

20-25 kg/ha
u redove

12,5 kg/ha
u redove
OVP


OVP


OVP
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-5 l/ha 42
Rasađene biljke faza porasta 6-8 listova pepelnica i crna pegavost

plamenjača i crna pegavost

vaši
Akord
+
Dakoflo
+
Dimetogal
0,75 l/ha

3 l/ha

0,075-0,1%
21

21

28
Preventivni tretman protiv pojave bakterioza bakterioze Mankogal 80**
+
Bakarni oksihlorid-50**
0,25%

0,5%
14

14
1-2 nedelje po rasađivanju jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG 0,5 kg/ha 42
uskolisni korovi Rafal 120 1-2 l/ha 30
plamenjača i crna pegavost

vaši, buvači, tripsi

grinje
Fuzija
+
Dimetogal
ili
Uranus*
2,5 l/ha

0,075-0,1%

0,05%
21

28

3
bela leptirasta vaš Harpun
+
Fobos EC
0,075%

0,05%
3

7
Posle 7-10 dana pepelnica i crna pegavost

plamenjača

siva trulež
Akord
+
Alijansa
+
Atlas
0,75 l/ha

2,5 kg/ha

1 kg/ha
21

21

3
Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci na svakih 7 dana plamenjača

grinje
Nukleus
+
Abastate + NU Film 17
2,5-3 l/ha

0,075% + 0,1%
7

3
Zaštita između berbi
(vodeći računa o karenci)
plamenjača i crna pegavost

siva i bela trulež

vaši, bela leptirasta vaš

grinje, tripsi, mineri
Promesa
+
Atlas
+
Polux
+
Harpun
+
Abastate + NU Film 17
0,75 l/ha

1 kg/ha

0,05%

0,075%

0,075% + 0,1%
3

3

7

3

3
Suzbijanje insekata tokom berbe
(vodeći računa o karenci)
pamukova sovica, paradajzov moljac Triton 1,5-2 l/ha 3

* U toku je proces registracije.

** Zbog boljeg delovanja preporučuje se da se tretiranje obavi 60 minuta posle mešanja preparata.