Zaštita šećerne repe

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Tretiranje u redove istovremeno sa setvom suzbijanje zemljišnih štetočina Radar versus G 15-20 kg/ha
OVP
Tretiranje po celoj površini, neposredno pre setve Fobos EC 1 l/ha OVP
Suzbijanje štetočina u vegetaciji repina pipa

kupusna lisna sovica
Konzul
ili
Fobos EC
1,5-2 l//ha

0,2-0,3 l/ha
28

21
Suzbijanje korova
Folijarno suzbijanje korova jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi; palamida, ambrozija, samonikli suncokret i dr. Lontrel 100
ili
Pikogal plus
+
Metak 700 SC
0,6-1,2 l/ha

0,2-0,4 l/ha

1,5-3 l/ha


OVP

OVP

OVP


koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena Gallant Super
ili
Globus EC
ili
Rafal 120
0,75 l/ha

1 l/ha

1 l/ha
OVP

77

OVP
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Gallant Super
ili
Globus EC
ili
Rafal 120
1-1,2 l/ha

2 l/ha

1,5-2 l/ha
OVP

77

OVP
Suzbijanje bolesti
Po pojavi prvih simptoma siva pegavost lista Dakoflo 720 SC
+
Sekvenca
1,5-2 l/ha

0,4-0,6 l/ha


21

14


siva pegavost lista Mankogal 80*
ili
Dakoflo 720 SC
+
Antre plus
2 kg/ha

1,5- 2 l/ha

1,5 l/ha
28

21

42
Mankogal 80*
ili
Dakoflo 720 SC
+
Ceres
2 kg/ha

1,5- 2 l/ha

0,4-0,6 l/ha
28

21

42

* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori