Zaštita šljive

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pred kretanje vegetacije - bubrenje pupoljaka prezimljavajuće forme biljnih bolesti i štetočina Bakarni oksihlorid-50
+
Galmin
ili
Plavo ulje
0,5-0,75%

3%

3%
OVP

OVP

OVP
Početak cvetanja (otvoreno do 20% cvetova) monilija
Neon* 0,05%
14
Puno cvetanje (otvoreno 100% cvetova) monilija Neon* 0,05% 14
Precvetavanje šupljikavost lišća, plamenjača

monilija
Mankogal 80
+
Akord
0,25%

0,075%
21

21
šljivina osa, lisne vaši Dimetogal 0,075-0,1% 21
Formiran plod šupljikavost lišća, lisna rđa

monilija

šljivina osa, lisne vaši
Metod 480 SC
+
Akord
+
Polux
0,2-0,3%

0,075%

0,03-0,05%
21

21

14
Plodovi menjaju boju šupljikavost lišća

monilija

šljivin osa, lisne vaši

šljivin smotavac
Metod 480 SC
+
Akord
+
Radar 300 EW
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen
0,3%

0,075%

0,25%

0,15%
21

21

28

-
14 dana pred berbu monilija

štetni insekti
Neon*
+
Polux
0,05%

0,03-0,05%
14

14
Jesenje tretiranje šupljikavost lišća, monilija, plamenjača Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% OVP

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

 • Glifol -> kada su korovi visine 10-40 (za zasade starije od 4 godine)
  • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
  • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
 • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP
 • Kabuki 2,5 EC ->
  • 0,8 l/ha za suzbijanje širkolisnih korova kada su u fazi 2-6 listova -> OVP
  • 0,8 l/ha za suzbijanje izbojaka korena i stabla -> OVP:
   • prvo tretiranje - u proleće kada su izbojci 10-15 cm dužine
   • drugo tretiranje - kada izrastu novi izbojci i dostignu 10-15 cm dužine

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!