Zaštita soje

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje korova
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Rampa EC 0,3-0,5 l/ha OVP
Posle setve,
a pre nicanja
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Basar
+
Velton WG
1,4 l/ha

0,4 kg/ha
OVP

OVP
Folijarno suzbijanje korova, posle nicanja soje i korova (soja u fazi 1-3 troliske) jednogodišnji travni i širokolisni korovi Rampa EC
+
Galbenon
+
Okvir
+
Alteox T PRIMA
0,3-0,5l/ha

2 l/ha

8 g/ha

0,1-0,2 l/ha


OVP

63

OVP

-


Galbenon
+
Okvir
+
Kvazar
2 l/ha

8 g/ha

1-1,2 l/ha
63

OVP

35
Od formiranja prve troliske do cvetanja koštan, muhar, svračica, ljulj, divlji ovas, divlji sirak iz semena Rafal 120
ili
Globus EC
1 l/ha

1 l/ha
OVP

77
divlji sirak iz rizoma, pirevina, zubača, livadarka Rafal 120
ili
Globus EC
1,5-2 l/ha

2 l/ha


OVP

77


Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori