Zaštita uljane repice

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Suzbijanje štetočina
Suzbijanje štetočina u jesen repičina lisna osa Konzul
ili
Polux
0,7-1 l/ha

0,3 l/ha


56

45


crvenoglavi repičin buvač Fobos EC 0,15 l/ha 49
Suzbijanje štetočina u proleće repičin sjajnik Polux
ili
Fobos EC
0,3 l/ha

0,1-0,2 l/ha
45

49
repičina pipa
podgrizajuće sovice (Noctuidae)
Suzbijanje korova
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Rampa EC 0,3 l/ha OVP
Folijarno
od 2 lista do 10-15 cm visine
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Lontrel 100
ili
Pikogal plus
0,6-1 l/ha

0,2-0,3 l/ha


OVP

OVP


uskolisni korovi Globus EC 1,5-2 l/ha OVP
Sprečavanje pucanja mahuna
Pred žetvu sprečavanje pucanja mahuna NU Film 17 0,7 l/ha -

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori