Novosti

17.03.2014.

Poštovani akcionari, objavljen je izveštaj o poslovanju za 2013. godinu. Detaljnije...

12.02.2014.

Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, koji je uspostavljen u skladu sa zahtevima standarda BSI OHSAS 18001 je sertifikovan u januaru 2014. godine od strane sertifikacione kuće SGS Beograd. Detaljnije ...

05.09.2013.

Poštovani akcionari, dana 02.09.2013. godine izvršena je isplata dividendi za 2012. godinu svim akcionarima za koje je bio poznat uplatni račun. Detaljnije ...

28.08.2013.

Poštovani akcionari,
polugodišnji pojedinačni i konsolidovani izveštaj za 2013. godinu možete naći ovde.

28.06.2013.

Poštovani akcionari,
izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2013. godine možete pogledati ovde.

26 - 30 od 47 Prva | Prethodna | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Sledeća | Poslednja