Novosti

28.08.2013.

Poštovani akcionari,
polugodišnji pojedinačni i konsolidovani izveštaj za 2013. godinu možete naći ovde.

28.06.2013.

Poštovani akcionari,
izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 28.06.2013. godine možete pogledati ovde.

25.04.2013.

Poštovani akcionari,
godišnji izveštaj za 2012. godinu možete naći ovde.

28.03.2013.

Poštovani akcionari,
izveštaj o poslovanju za 2012. godinu možete naći ovde.

31.08.2012.

Postupanje sa ispražnjenom ambalažom je jedno od značajnih pitanja kada govorimo o primeni sredstava za zaštitu bilja. Galenika Fitofarmacija a.d. aktivno učestvuje u uspostavljanju sistema za sakupljanje i zbrinjavanje otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja.

Detaljnije o tome možete pročitati ovde.

31 - 35 od 49 Prva | Prethodna | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Sledeća | Poslednja