Finansijski podaci

u hilj. din. 2012 2013 2014 2015 2016
Osnovni kapital 1.765.600 1.755.600 1.755.600 3.511.200 3.511.200
Kapital i rezerve 4.033.736 4.598.169 5.154.952 5.818.262 6.507.938
Ukupna imovina 4.743.586 5.294.418 5.912.791 6.329.648 6.865.936
Poslovni prihodi 3.085.186 3.300.083 3.665.235 3.833.660 3.957.955
EBITDA 900.534 881.745 884.260 954.246 1.093.886
Neto dobit 802.361 759.431 757.423 863.950 900.876

2012 2013 2014 2015 2016
Osnovni kapital 15.522.546 15.517.484 14.965.986 29.082.403 28.519.005
Kapital i rezerve 35.665.217 40.642.522 43.944.479 48.191.229 52.859.397
Ukupna imovina 41.941.521 46.796.562 50.404.847 52.426.913 55.767.163
Poslovni prihodi 27.278.391 29.168.936 31.245.077 31.753.260 32.147.681
EBITDA 7.962.283 7.793.611 7.538.060 7.903.784 8.884.866
Neto dobit 7.094.262 6.712.496 6.456.814 7.155.885 7.317.181