Zaštita breskve

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% OVP
Bubrenje pupoljaka kovrdžavost lista breskve Dakoflo 720 SC
ili
Diziram 76 WG
ili
Galileo
0,25-0,35%

0,3%

0,075%
OVP

21

OVP
Pred otvaranje pupoljka (pred pojavu zelene tačke) kovrdžavost lista breskve Dakoflo 720 SC
ili
Diziram 76 WG
ili
Galileo
0,25-0,35%

0,3%

0,075-0,1%
OVP

21

OVP
Cvetanje monilija Dional 500 SC
0,15%


7


Precvetavanje šupljikavost lista

monilija, pepelnica

lisne vaši, trips

lisne vaši
Metod 480 SC
+
Akord
+
Tonus*
+
Polux
0,3%

0,075%

0,05%

0,03-0,05%
21

7

28

14
Plod veličine oraha šupljikavost lista

monilija, pepelnica

breskvin smotavac

lisne vaši, trips
Metod 480 SC
+
Akord
+
Harpun
+
Tonus*
0,25%

0,075%

0,1%

0,05%
21

7

28

28
Nakon proređivanja šupljikavost lista

monilija, pepelnica
Mankogal 80*
+
Akord
0,25%

0,075%
21

7
breskvin smotavac Dimetogal
0,15-0,2%

21

15-20 dana nakon proređivanja šupljikavost lista

monilija ploda

štetni insekti
Diziram 76 WG
+
Dional 500 SC
+
Fobos EC
0,3%

0,15%

0,05%
21

7

28
14 dana pred berbu monilija ploda

breskvin smotavac
Dional 500 SC
+
Polux
0,15%

0,05%
7

14
Jesenje plavo tretiranje kovrdžavost lista breskve, šupljikavost lista Bakarni oksihlorid-50 0,75% OVP

* U toku je proces registracije

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

  • Glifol - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
    • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
    • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
  • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori