Zaštita breskve

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% OVP
Bubrenje pupoljaka kovrdžavost lista breskve Diziram 76 WG
ili
Galileo
ili
Dakoflo 720 SC
0,3%

0,075%

0,25-0,35%
21

OVP

OVP
Pred otvaranje pupoljka (pred pojavu zelene tačke) kovrdžavost lista breskve Diziram 76 WG
ili
Galileo
ili
Dakoflo 720 SC
0,3%

0,075%

0,25-0,35%
21

OVP

OVP
Cvetanje monilija Neon*
ili
Pehar
0,05%

2 l/ha
14

21
Precvetavanje šupljikavost lista

monilija

lisne vaši
Metod 480 SC
+
Neon*
ili
Pehar
+
Tonus*
0,3%

0,05%

2 l/ha

0,04%
21

14

21

14
Plod veličine oraha šupljikavost lista

monilija, pepelnica

breskvin smotavac

lisne vaši
Metod 480 SC
+
Akord
+
Harpun
+
Polux
0,25%

0,075%

0,1%

0,05%
21

7

28

14
Nakon proređivanja šupljikavost lista

monilija, pepelnica

breskvin smotavac
Mankogal 80*
+
Akord
+
Dimetogal
0,25%

0,075%

0,15-0,2%
21

7

21
15-20 dana nakon proređivanja šupljikavost lista

monilija ploda

biljne vaši

breskvin smotavac
Diziram 76 WG
+
Atlas*
ili
Flux*
+
Tonus*
+
Polux
0,3%

0,8-1 kg/ha

0,1%

0,04%

0,05%
21

14

7

14

14
14 dana pred berbu monilija ploda

lisne vaši, breskvin smotavac
Atlas*
ili
Flux*
+
Polux
0,8-1 kg/ha

0,1%

0,05%
14

7

14
Jesenje plavo tretiranje kovrdžavost lista breskve, šupljikavost lista Bakarni oksihlorid-50 0,75% OVP

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

  • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!