Zaštita crnog luka - iz arpadžika

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
pre nicanja jednogodišnji širokolisni korovi Galolin mono 1,2-1,8 l/ha OVP
jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zanat 5 l/ha 63
2 lista plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva
Dakoflo
+
Dimetogal
2-2,5 l/ha

0,1%
21

63
3-4 lista jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Lontrel 100*
0,8 l/ha


OVP


travni korovi Rafal 120 0,8-2 l/ha 30
širokolisni korovi Bonaca EC 0,5-1,2 l/ha OVP
plamenjača i lisne pegavosti

lukova muva, vaši
Nukleus**
+
preparat na bazi
a.m. acetamiprid
2-2,5 l/ha

0,05%
14

28
Formiranje glavice siva i bela trulež, plamenjača i lisne pegavosti

tripsi, vaši
Nukleus**
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen
+
preparat na bazi
a.m. bifentrin
2-2,5 l/ha


0,5 l/ha


0,5 l/ha


14


21


21


* U jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati lucerka, salata, grašak i šargarepa.

** U toku je proces registracije

U slučaju primene herbicida koji mogu izazvati privremena oštećenja luka (Lontrel 100 i Bonaca EC) potrebno je najranije izvršiti primenu 2 dana posle padavina.

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori