Zaštita graška

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Posle setve, pre nicanja jednogodišnji, uskolisni korovi Zanat 5 l/ha OVP
Posle nicanja biljaka, 2-3 troliske uskolisni korovi Rafal 120 1,2-2 l/ha 30
širokolisni korovi Galbenon
+
Kvazar*
2 l/ha

0,3-0,5 l/ha


42

35


Pre cvetanja plamenjača, antraknoza

vaši
Fuzija
+
preparat na bazi
a.m. bifentrin
2,5 l/ha


0,3 l/ha

21


-

Precvetavanje plamenjača, antraknoza

graškov žižak
Nukleus
+
Tonus
2-2,5 l/ha

0,25 kg/ha
14

14

* Nakon primene herbicida Kvazar u jesen iste godine i u proleće naredne godine ne smeju se sejati salata i šargarepa.

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori