Zaštita jabuke

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bubrenje pupoljaka čađava pegavost lišća

kalifornijska štitasta vaš

crvena voćna grinja
Bakarni oksihlorid-50
ili
Cuprozin 35 WP
+
Cipkord 20 EC
+
Galmin
0,5%

0,35%

0,02%

2-3%
OVP

OVP

OVP

OVP
Pucanje pupoljka čađava pegavost lišća preparat na bazi
a.m. bordovska čorba
ili
Cuprozin 35 WP
0,8%


0,35%
-


OVP
Mišje uši čađava pegavost lista

pepelnica

biljne vaši, cvetojed
Mankogal 80
+
Pehar
+
Cosavet 80-DF
+
Radar 300 EW
0,25%

0,1%

0,3%

0,3%
21

28

21

28
Zeleni buketići čađava pegavost lista

pepelnica

zelena vaš i brašnasta vaš
Mankogal 80
+
Pehar
+
Cosavet 80-DF
+
Foton
+
Konzul
0,25%

0,1%

0,3%

0,02%

0,1%
21

28

21

21

28
Roze pupoljak čađava pegavost lista


pepelnica

lisne vaši, crvena voćna grinja
Mankogal 80
+
Neon
+
Cosavet 80-DF
+
Fobos EC
0,25%

0,05-0,07%

0,3%

0,05%
21

28

21

28
Beli baloni čađava pegavost lista

pepelnica

biljne vaši
Galileo
+
Neon
+
Foton
+
Cosavet 80-DF
+
Radar 300 EW
0,075-0,1%

0,05-0,07%

0,02%

0,3%

0,3%
35

28

21

21

28
Prema potrebi bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka (Erwinia amylovora) Legat SP 0,4-0,45% 30
Cvetanje čađava pegavost lista

pepelnica
Galileo
+
Neon
+
Lunar
0,075-0,1%

0,05-0,07%

0,02%
35

28

21
Precvetavanje čađava pegavost lista

pepelnica

zelena jabukina vaš, jabukin smotavac
Galileo
+
Sekvenca
+
Konzul
+
Warrant 200 SL
0,075-0,1%

0,02%

0,1%

0,025%
35

28

28

14
Prvo posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

jabukin smotavac

zelena lisna vaš
Kardinal
+
Sekvenca
+
Lunar
+
Harpun
+
Tonus
0,1%

0,02%

0,02%

0,1%

0,05%
28

28

21

28

28
Drugo posle precvetavanje čađava pegavost lišća i krastavost plodova

zelena jabukina vaš

jabukin smotavac
Kardinal
+
Sekvenca
+
Radar 300 EW
+
Triton
0,1%

0,02%

0,3%

0,25-0,3%
28

28

28

7
Treće posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

zelena vaš jabuke, brašnasta vaš jabuke
Kardinal
+
Sekvenca
+
Asteria WG
0,1%

0,02%

0,02%
28

28

21
Četvrto posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

zelena jabukina vaš, jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Foton
+
Konzul
0,3%

0,02%

0,1%
21

21

28
Prema potrebi fitofagne grinje Uranus
+
Abastate
+
NU Film 17
ili
Galmin
0,05%

0,1%

0,1%

0,3%
14

14

-

21
Peto posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

zelena lisna vaš
Metod 480 SC
ili
Galileo
+
Akord
+
Foton
+
Tonus
ili
Warrant 200 SL
0,3%

0,1%

0,03%

0,02%

0,025%

0,025%
21

35

21

21

28

14
Šesto posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

pepelnica

jabukin smotavac

zelena vaš jabuke
Metod 480 SC
+
Foton
+
Harpun
+
Asteria WG
0,3%

0,02%

0,1%

120-200 g/ha
21

21

28

21
Sedmo posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

prouzrokovači skladišnih bolesti

jabukin smotavac
Metod 480 SC
ili
Galileo
+
Galofungin T
+
Triton
+
Polux
0,3%

0,1%

0,1%

0,25-0,3%

0,03%
21

35

14

7

7
Osmo posle precvetavanja čađava pegavost lišća i krastavost plodova

prouzrokovači skladišnih bolesti

jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Flux*
+
Polux
0,3%

0,1%

0,03%
21

7

7
Deveto posle precvetavanja prouzrokovači skladišnih bolesti

jabukin smotavac
Flux*
+
Triton
0,1%

0,25-0,3%
7

7
Jesenji tretman prezimljujuće forme patogena Cuprozin 35 WP
+
Galofungin T
0,5%

0,1%
OVP

14

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

 • Glifol -> kada su korovi visine 10-40 (za zasade starije od 4 godine)
  • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
  • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
 • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP
 • Kabuki 2,5 EC ->
  • 0,8 l/ha za suzbijanje širkolisnih korova kada su u fazi 2-6 listova -> OVP
  • 0,8 l/ha za suzbijanje izbojaka korena i stabla -> OVP:
   • prvo tretiranje - u proleće kada su izbojci 10-15 cm dužine
   • drugo tretiranje - kada izrastu novi izbojci i dostignu 10-15 cm dužine
 • Spektrum* ->
  • 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova
  • 1,3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!