Zaštita jabuke

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bubrenje pupoljaka bakteriozna plamenjača, čađava pegavost

štitaste vaši, jaja lisnih vašiju i grinja

cvetojed
Cuprozin 35 WP
ili
Bakarni oksihlorid-50
+
Galmin
ili
Plavo ulje
+
Cipkord 20 EC
0,35%

0,5%

2-3%

2-3%

0,02%
OVP

OVP

OVP

OVP

28
Mišje uši čađava pegavost lista

pepelnica

cvetojed
Pehar
+
Mankogal 80
+
Cosavet 80-DF
+
Fobos EC
0,1%

0,25%

0,3%

0,05%
28

21

21

28
Zeleni buketići
čađava pegavost lista


pepelnica

lisne vaši, cvetojed
Pehar
+
Mankogal 80
+
Foton
+
Cosavet 80-DF
+
Konzul
0,1%

0,25%

0,02%

0,3%

0,1%
28

21

21

21

28
Roze pupoljak
čađava pegavost lista


pepelnica

lisne vaši
Neon
+
Mankogal 80
+
Cosavet 80-DF
+
Radar 300 EW
0,05-0,07%

0,25%

0,3%

0,25%


28

21

21

28


Prema potrebi grinje Uranus
+
Abastate
+
NU Film 17
ili
Galmin
0,05%

0,1%

0,1%

0,3%
14

14

-

21
Prema potrebi u fenofazama pred cvetanje, tokom cvetanja i u vreme intenzivnog porasta mladara bakteriozna plamenjača (Erwinia amylovora) Legat SP* 0,4-0,45% 30
Beli baloni čađava pegavost lista

pepelnica
Neon
+
Galileo
+
Foton
0,05-0,07%

0,075-0,1%

0,02%
28

35

21
Cvetanje čađava pegavost lista

pepelnica
Neon
+
Galileo
+
Lunar
0,05-0,07%

0,075-0,1%

0,02%
28

35

21
Precvetavanje čađava pegavost lista

pepelnica

lisne vaši, lisni mineri
Sekvenca
+
Galileo
+
Konzul
0,02%

0,075-0,1%

0,1%
28

35

28
Prvo posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova, i lisna pegavost (Alternaria sp.)

pepelnica

jabukin smotavac

lisne vaši, lisni mineri
Kardinal
+
Sekvenca
+
Harpun
+
Tonus
+
NU Film 17
0,1%

0,02%

0,1%

0,05%

0,03%


21

28

28

28

-


Drugo posle precvetavanje čađava pegavost lista i krastavost plodova, i lisna pegavost (Alternaria sp.)

pepelnica

jabukin smotavac, lisne vaši
Kardinal
+
Sekvenca
+
Triton
+
Radar 300 EW
+
NU Film 17
0,1%

0,02%

0,25-0,3%

0,25%

0,03%
28

28

7

28

-
Treće posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova, i lisna pegavost (Alternaria sp.)

pepelnica

jabukin smotavac, lisne vaši
Kardinal
+
Sekvenca
+
Foton
+
Tonus
0,1%

0,02%

0,02%

0,05%
28

28

21

28
Četvrto posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova, pepelnica

jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Akord
+
Lunar
+
Fobos EC
0,3%

0,03%

0,02%

0,05%


21

21

21

28


Peto posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

pepelnica

jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Akord
+
Foton
+
Polux
+
NU Film 17
0,3%

0,03%

0,02%

0,05%

0,03%
28

21

21

7

-
Prema potrebi grinje Uranus
+
Abastate
+
Galmin
ili
NU Film 17
0,05%

0,1%

0,3%

0,1%
14

14

21

-
Šesto posle precvetavanja čađava pegavost lista

pepelnica

jabukin smotavac

lisne vaši
Metod 480 SC
+
Lunar
+
Harpun
+
Tonus
+
NU Film 17
0,3%

0,02%

0,1%

0,05%

0,03%
21

21

28

28

-
Sedmo posle precvetavanja skladišne bolesti

alternarija

jabukin smotavac
Galofungin T
+
Dional 500 SC
+
Triton
+
Polux
0,1%

0,15%

0,25-0,3%

0,03%
14

14

7

7
15 dana pred berbu skladišne bolesti

alternarija

jabukin smotavac
Galofungin T
+
Dional 500 SC
+
Polux
0,1%

0,15%

0,03%
14

14

7

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

  • Glifol -> 2-4 l/ha, za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
    Glifol -> 4-8 l/ha, za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
  • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (poponac i divlja kupina) ->OVP

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori