Zaštita jagode

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Kretanje vegetacije siva pegavost lista Mankogal 80 2 kg/ha
21
Vidljivi cvetni pupoljci siva pegavost lista

grinje, štetočine
Akord
+
Dimetogal
ili
Fobos EC
0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,3 l/ha
21

21

28
Pred cvetanje antraknoza i siva pegavost lista

siva trulež

lisne vaši, cvetojed
Metod 480 SC
+
Pehar
+
Tonus*
2-3 l/ha

2 l/ha

0,3 kg/ha
21

14

14
grinje Abastate + NU Film 17 0,75-0,1 l/ha + 0,1%
14
Od početka cvetanja do punog cvetanja siva trulež

antraknoza i siva pegavost lista
Pehar
+
Promesa
2 l/ha

0,75 l/ha
14

10
Precvetavanje siva trulež

antraknoza

lisne vaši, jagodin rilaš, savijači, cvetojed
Atlas
+
Promesa
+
Tonus*
0,8 kg/ha

0,75 l/ha

0,3 kg/ha
7

10

14
Početak sazrevanja plodova siva trulež Atlas 0,8 kg/ha 7
Tokom berbe vodeći računa o karenci siva trulež Atlas* 0,8 kg/ha 7
Posle berbe siva pegavost lista Metod 480 SC
ili
Mankogal 80
2-3 l/ha

2 kg/ha
21

21

* U toku je proces registracije