Zaštita jagode

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Kretanje vegetacije siva pegavost lista Mankogal 80 2 kg/ha
21
Vidljivi cvetni pupoljci siva pegavost lista

grinje, štetočine
Akord
+
Dimetogal
ili
Talstar 10 EC
0,75 l/ha

0,75 l/ha

0,03%


21

21

28


Pred cvetanje antraknoza i siva pegavost lista

lisne vaši
Metod 480 SC
+
Tonus*
2-3 l/ha

0,25 kg/ha
21

7
grinje Abastate* + NU Film 17 0,75-0,1 l/ha + 0,1%
14
Od početka cvetanja do punog cvetanja siva trulež

antraknoza i siva pegavost lista
Pehar
+
Promesa
2 l/ha

0,75 l/ha


14

10


Puno cvetanje siva trulež Dional 500 SC
ili
Luminis*
2 l/ha

1,5 kg/ha
14

7
Kraj cvetanja siva trulež

antraknoza

lisne vaši, jagodin rilaš, savijači
Atlas*
+
Promesa
+
Tonus*
1 kg/ha

0,75 l/ha

0,2-0,25 kg/ha
7

10

7
Početak sazrevanja plodova siva trulež Atlas*
1 kg/ha


7


Posle berbe siva pegavost lista Mankogal 80
ili
Metod 480 SC
2 kg/ha

3 l/ha
21

21

* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori