Zaštita kajsije

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije prezimljavajuće forme patogena Bakarni oksihlorid-50* 2-3 kg/ha 21
Cvetanje monilija Akord
ili
preparat na bazi
a.m. ciprodinil
0,075%


0,05%
7


-
Precvetavanje šupljikavost lišća Metod 480 SC
+
Akord
ili
preparat na bazi
a.m. ciprodinil
0,3%

0,075%


0,05%
21

7


-
Formiranje plodova šupljikavost lišća

monilija, plesni

vaši
Metod 480 SC
+
Akord
+
Tonus*
2-3 l/ha

0,75 l/ha

0,03-0,05%
21

7

14
Porast plodova monilija

breskvina vaš
Atlas*
+
Polux*
0,8-1 kg/ha

0,03-0,05%
7

14
Opadanje lišća prezimljavajuće forme patogena Cuprozin 35 WP 3 kg/ha OVP

* U toku je proces registracije.

Suzbijanje korova:

  • Glifol - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
    • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
    • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!