Zaštita krastavca

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada Balb 15 ml na 10 l vode zalivanjem 14
Posle rasađivanja travni korovi Rafal 120
0,8-2 l/ha


30


plamenjača i crna pegavost

vaši, bela leptirasta vaš
Dakoflo
+
Polux*
2 l/ha

0,05%
7

7
10 dana nakon prethodnog pepelnica, sušenje stabla, crna pegavost

vaši, bela leptirasta vaš
Promesa
+
Fobos EC
+
Elisa
0,75 l/ha

0,05%

0,06%


4

7

3


10 dana nakon prethodnog plamenjača

grinje, tripsi, mineri
Dakoflo
+
preparat na bazi a.m. abamektin + NU Film 17
2 l/ha

0,7 l/ha + 0,5 l/ha
7

4
Zaštita između berbi po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova, vodeći računa o karenci plamenjača i crna pegavost,

sušenje stabla vaši, bela leptirasta vaš
Promesa
+
Polux*
+
Elisa
0,75 l/ha

0,05%

0,05%
4

7

3

* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori