Zaštita krastavca

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada Balb 15 ml na 10 l vode zalivanjem 14
Posle rasađivanja uskolisni korovi Rafal 120 0,8-2 l/ha 30
plamenjača i crna pegavost

vaši, bela leptirasta vaš
Dakoflo
+
Dimetogal
2 l/ha

0,075-0,1%
7

42
10 dana nakon prethodnog plamenjača Legat SP 0,25-0,37% 4
vaši, bela leptirasta vaš Fobos EC
+
Harpun*
0,05%

0,05%
7

3
10 dana nakon prethodnog plamenjača

grinje, tripsi, mineri
Promesa
+
Atlas*
+
preparat na bazi a.m. abamektin + NU Film 17
0,75 l/ha

0,8-1 kg/ha

0,7 l/ha + 0,5 l/ha
4

3

-
Zaštita između berbi po potrebi u zavisnosti od vremenskih uslova, vodeći računa o karenci plamenjača i crna pegavost, sušenje stabla,
siva trulež

vaši, bela leptirasta vaš
Promesa
+
Atlas*
+
Polux
+
Harpun*
0,75 l/ha

0,8-1 kg/ha

0,05%

0,05%
4

3

7

3

* U toku je proces registracije.