Zaštita krompira

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pri sadnji i pri zagrtanju štetočine u zemljištu Fury geo
ili
Galition ekstra
ili
Radar versus G
12,5 kg/ha

20+20 kg/ha
dvokratno
OVP
Po sadnji,
a pre nicanja
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-6 l/ha 63
jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG 0,75-1,25 kg/ha 42
Po nicanju useva jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG 0,50-0,75 kg/ha 42
Usev porasta 15-20 cm, uskolisni korovi u fazi 2-6 listova jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi Rafal 120
ili
Spektrum*
1-2 l/ha

0,8-1,3 l/ha
OVP

42
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Galbenon 2-3 l/ha 42
Formiranje redova plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica
Mankogal 80
ili
Dakoflo
+
Tonus
2,5 kg/ha

3 l/ha

0,25 kg/ha
14

21

14
Zatvaranje redova plamenjača krompira, crna pegavost, krompirova zlatica Fuzija
+
Abastate + NU Film 17
2,5 l/ha

0,75 l/ha + 0,3 l/ha
21

OVP
Početak cvetanja plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica, lisne vaši
Fuzija
+
Kardinal
+
Asteria WG
ili
Polux
2,5 l/ha

0,4 l/ha

70 g/ha

0,3-0,4 l/ha
21

7

14

7
Puno cvetanje plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica, lisne vaši
Alijansa
ili
Fantic M WG
+
Sekvenca
ili
Kardinal
+
Asteria WG
ili
Polux
2,5 kg/ha

2,5 kg/ha

0,5 l/ha

0,4 l/ha

70 g/ha

0,3-0,4 l/ha
21

14

14

7

14

7
Precvetavanje plamenjača krompira, crna pegavost

krompirova zlatica, lisne vaši
Alijansa
+
Sekvenca
ili
Kardinal
+
Tonus
ili
Polux
2,5 kg/ha

0,5 l/ha

0,4 l/ha

0,25 kg/ha

0,3-0,4 l/ha
21

14

7

14

7
Nalivanje krtola plamenjača krompira Fantic M WG 2,5 kg/ha 14
Fiziološka zrelost plamenjača krompira

desikacija
Kardinal
+
Kabuki 2,5-EC**
0,4 l/ha

0,8 l/ha
7

OVP

*U toku je proces registracije.

**Kod semenskog krompira se obavlja u fazi nalivanja krtola, kada u ukupnom prinosu dominiraju krtole semenske frakcije.

Sekvencu koristiti kao partner preparat u ekstremno povoljnim uslovima za razvoj crne pegavosti (Alternaria solani).

Kardinal koristiti kao partner preparat u ekstremno povoljnim uslovima za razvoj plamenjače krompira (Phythophthora infestans).