Zaštita kruške

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije kruškina buva Galmin
+
Cipkord 20 EC
3%

0,03%
OVP

28
Bubrenje pupoljaka bakteriozna plamenjača, palež cvetova, nekroza grana i debla, čađava krastavost Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75% OVP
Mišje uši čađava pegavost lista i krastavost plodova

crna kruškina vaš

kruškina buva
Metod 480 SC
+
Konzul
+
Harpun
+
NU Film 17
0,3%

0,1%

0,1%

0,1%
21

28

28

-
Beli baloni čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva, eriofidne grinje
Mankogal 80
+
Fobos EC
+
Galmin
0,25%

0,05%

0,5%
21

28

21
Cvetanje čađava pegavost lista i krastavost plodova Pehar
+
Mankogal 80
0,1%

0,25%
28

21
Precvetavanje čađava pegavost lista i krastavost plodova
Pehar
+
Metod 480 SC
0,1%

0,3%
28

21
kruškina buva Abastate
+
NU Film 17
0,075%

0,1%
14

-
Prvo posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva

eriofidne grinje
Mankogal 80
+
Sekvenca*
+
Kulisa
+
Abastate
+
NU Film 17
0,25%

0,02%

0,035%

0,075%

0,1%
21

28

14

14

-
Drugo posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Sekvenca*
+
Konzul
0,3%

0,02%

0,1%
21

28

28
Treće posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva
Mankogal 80
+
Harpun
+
Abastate
+
Galmin
0,25%

0,15%

0,075%

0,3%
21

28

14

21
Četvrto posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova
skladišne bolesti

kruškina buva
Metod 480 SC
+
Galofungin T*
+
Kulisa
0,3%

0,1%

0,035%
21

14

14
Peto posle precvetavanja skladišne bolesti

kruškina buva
Flux*
ili
Galofungin T*
+
Kulisa
+
Abastate
+
NU Film 17
1 l/ha

0,1%

0,035%

0,075%

0,1%
7

14

14

14

-
15 dana pred berbu skladišne bolesti

jabukin smotavac
Flux*
+
Polux
0,1%

0,05%
7

7
Jesenje tretiranje bakteriozna plamenjača, palež cvetova, nekroza grana i debla, čađava krastavost

kruškina buva


Bakarni oksihlorid-50

+

Konzul


0,5-0,75%0,15%


OVPOVP

* U toku je proces registracije.

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

 • Glifol -> kada su korovi visine 10-40 (za zasade starije od 4 godine)
  • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
  • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
 • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP
 • Spektrum* ->
  • 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova
  • 1,3 l/ha za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!