Zaštita kruške

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Mirovanje vegetacije kruškina buva Galmin
+
Cipkord 20 EC
3%

0,03%
OVP

28
Bubrenje pupoljaka bakteriozna plamenjača, čađava pegavost lista Bakarni oksihlorid-50 0,5-0,75%
OVP
Mišje uši čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva
Mankogal 80
+
Konzul
+
NU Film 17
0,25%

0,15%

0,1%
21

28

-
Beli baloni čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva, eriofidne grinje
Mankogal 80
+
Fobos EC
+
Galmin
0,25%

0,05%

0,5%
21

28

21
Cvetanje čađava pegavost lista i krastavost plodova Pehar
+
Mankogal 80
0,1%

0,25%


28

21


Precvetavanje čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva

eriofidne grinje
Pehar
+
Metod 480 SC
+
Harpun
+
Fobos EC
0,1%

0,3%

0,15%

0,05%


28

21

28

28


Prvo posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva, eriofidne grinje
Mankogal 80
+
Sekvenca*
+
Tonus*
+
Abastate
+
NU Film 17
0,25%

0,02%

0,05%

0,15%

0,1%
21

28

28

14

-
Drugo posle precvetavanja čađava pegavost lista i krastavost plodova

kruškina buva, jabukin smotavac
Metod 480 SC
+
Sekvenca*
+
Tonus*
+
Konzul
+
NU Film 17
0,3%

0,02%

0,05%

0,1%

0,1%
21

28

28

28

-
Treće posle precvetavanja čađava pegavost lista

kruškina buva
Mankogal 80
+
Harpun
+
Abastate
+
Galmin
0,25%

0,15%

0,15%

0,3%


21

28

14

21


Četvrto posle precvetavanja čađava pegavost lista

jabukin smotavac

kruškina buva
Metod 480 SC
+
Fobos EC
+
NU Film 17
0,3%

0,05%

0,1%
21

28

-
Peto posle precvetavanja skladišne bolesti

kruškina buva
Galofungin T*
+
Abastate
+
Kulisa
+
NU Film 17
0,1%

0,15%

0,035%

0,1%
14

14

14

-
15 dana pred berbu skladišne bolesti

jabukin smotavac
Galofungin T*
+
Polux
0,1%

0,05%
14

7
Jesenje plavo tretiranje bakteriozna plamenjača, palež cvetova, nekroza grana i debla, čađava krastavost

kruškina buva
Bakarni oksihlorid-50
+
Konzul
+
Harpun
0,5-0,75%

0,15%

0,15%
OVP

OVP

OVP

* U toku je proces registracije

Napomena: preporučena količina vode za navedene koncentracije primene je 1000 l/ha.

Suzbijanje korova:

  • Glifol - Kada su korovi visine 10-40 cm (za zasade starije od 4 godine)
    • 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova -> 35
    • 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova -> 35
  • Bonaca EC -> 1,5-2 l/ha (širokolisni korovi u fazi intenzivnog porasta) -> OVP

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori