Zaštita kupusa

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada preparat na bazi
a.m. propomokarb
15-20 ml / 10 vode zalivanjem -
zemljišne štetočine preparat na bazi
a.m. hlorpirifos
20-25 kg/ha
u redove
-
uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-5 l/ha 63
Posle rasađivanja plamenjača

kupusar, buvači, stenice, lisne sovice
Mankogal 80
+
Fobos EC
2 kg/ha

0,2-0,3 l/ha
21

21
8-10 dana po rasađivanju uskolisni korovi Rafal 120
ili
Spektrum*
0,8-1,2 l/ha

0,8-1,2 l/ha
30

42
buvači, vaši Etiol tečni 1 l/ha 21
plamenjača i crna pegavost

kupusar, buvači, stenice, lisne sovice
Mankogal 80
+
Kozak
2 kg/ha

0,2 l/ha
21

14
Formiranje rozete plamenjača i crna pegavost

lisne sovice, buvači, stenice, vaši
Dakoflo
+
Kozak
+
preparat na bazi
a.m. piriproksifen
2,5-3 l/ha

0,2 l/ha


0,5 l/ha
21

21


-
Formiranje glavice plamenjača i crna pegavost Dakoflo 2,5-3 l/ha 21
bakterioze preparat na bazi
a.m. bakarni oksihlorid
0,5-0,75% -
sovice Kozak 0,2 l/ha 14

*U toku je proces registracije.

Preporuka je da se pri folijarnoj primeni insekticida i fungicida koristi okvašivač NU Film 17 u dozi 0,3 l/ha.