Zaštita kupusa

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre sadnje
uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-5 l/ha 63
podzemne štetočine preparat na bazi hlorpirifosa 20-25 kg/ha
u redove
OVP
Sadnja plamenjača Mankogal 80 2 kg/ha 21
kupusar, buvači, stenice, lisne sovice Cipkord 20 EC 0,15-0,3 l/ha 28
8 - 10 dana po rasađivanju uskolisni korovi Rafal 120* 0,8-1,2 l/ha 30
buvači, vaši Etiol tečni 0,15-0,2% 21
kupusar, buvači, stenice, lisne sovice Kozak 0,2 l/ha 14
plamenjača i crna pegavost Mankogal 80 2 kg/ha 21
Formiranje rozete lisne sovice, buvači, stenice, vaši Fobos EC
+
preparat na bazi piriproksifena
0,3
+
0,5 l/ha
21


plamenjača i crna pegavost Dakoflo 2,5-3 l/ha 21
Formiranje glavice plamenjača i crna pegavost Dakoflo 2,5-3 l/ha 21
bakterioze preparat na bazi bakarnog oksihlorida 0,5-0,75% -
sovice Rebus 0,5 l/ha 3

* Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha

Preporuka je da se pri folijarnoj primeni insekticida i fungicida koristi okvašivač NU Film u dozi 0,3 l/ha.