Zaštita kupusa

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Inkorporacija jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Traflan EC 2-2,5 l/ha 91
Pre sadnje uskolisni i širokolisni korovi Zanat 4-5 l/ha 63
Sadnja zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada preparat na bazi a.m. propamokarb 15-25 ml/10l vode
zalivanjem
-
kupusar, lisne sovice Cipkord 20 EC 0.15-0.3 l/ha 28
8 - 10 dana po rasađivanju jednogodišnji i višegodišnji travni korovi Rafal 120* 0,8-1,2 l/ha 30
buvači, vaši Etiol tečni 0,15-0,2% 21
kupusar, lisne sovice Durbin 200 EW 0,15-0,3 l/ha 28
plamenjača i crna pegavost Dakoflo 2,5-3 l/ha 21
Formiranje rozete lisne sovice, vaši Fobos EC + piriproksifen 0,3 + 0,5 l/ha 21
plamenjača i crna pegavost Dakoflo 2,5-3 l/ha 21
Formiranje glavice plamenjača i crna pegavost Dakoflo 2,5-3 l/ha 21
bakterioze Bakarni preparat 0,5-0,75% -
vaši i sovice Tonus + Kozak 0,25 kg/ha +
0,2 l/ha
14

* Za suzbijanje pirevine doza je 2 l/ha

Preporuka je da se pri folijarnoj primeni insekticida i fungicida koristi okvašivač Nu Film u dozi 0,3 l/ha.

  • Galop -> 4-5 l/ha -> tretiranje pre nicanja gajene biljke, a na iznikle korove
  • Glifol -> 4-6 l/ha -> tretiranje pre nicanja gajene biljke, a na iznikle korove