Zaštita maline

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bubrenje - pucanje pupoljaka (nakon završenog vezivanja) bolesti sušenja izdanaka

štitaste vaši, zimska jaja lisnih vašiju, prezimljujuće forme eriofidne grinje
Cuprozin 35 WP
+
preparat na bazi mineralnog ulja
ili
Plavo ulje
0,35%

2%

2-3%
OVP

-

OVP
Početak listanja bolesti sušenja izdanaka

štetni insekti
Cuprozin 35 WP
+
Fobos EC
0,35%

0,03%
OVP

28
Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka (bočni izdanci dužine 10-15 cm) bolesti sušenja izdanaka

siva trulež

grinje, malinina mušica, cvetojed, biljne vaši
Sekvenca*
+
Pehar
+
Abastate + NU Film 17
+
Kozak
0,4 l/ha

0,2%

0,1% + 0,1%

0,03%
3

14

14

28
Nepospredno pred cvetanje - početak cvetanja plamenjača Alijansa** 65 g/ 10 l vode OVP
bolesti sušenja izdanaka

siva trulež

malinina buba, malinina mušica, cvetojed
Promesa
+
Pehar
+
Kozak
0,075%

0,2%

0,03%
10

14

28
Precvetavanje
i početak formiranja plodova
bolesti sušenja izdanaka

siva trulež

štetni insekti
Akord*
+
Atlas
+
Tonus*
0,8 l/ha

0,8 kg/ha

0,3 kg/ha
14

7

14
10 dana pred berbu bolesti sušenja izdanaka

siva trulež
Promesa
+
Sekvenca*
+
Atlas
0,075%

0,4 l/ha

0,8 kg/ha
10

3

7
Između berbi (vodeći računa o karenci) siva trulež Atlas 0,8 kg/ha 7
Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka bolesti sušenja izdanaka

grinje

štetni insekti
Akord*
+
Abastate + NU Film 17
+
Tonus*
0,8 l/ha

0,1% + 0,1%

0,3 kh/ha
14

14

14
Jesenje tretiranje pre opadanja lišća bolesti sušenja izdanaka Cuprozin 35 WP 0,35% OVP

* U toku je proces registracije.

** Potapanje korena sadnica pre sadnje u rastvor 65 g preparata/10 l vode, ili zalivanjem 1 litra navedenog rastvora na 1 dužni metar zasada tretiranje pre ostvarivanja zaraze ili najkasnije u vreme pojave prvih simptoma.

Suzbijanje korova:

  • Kabuki 2,5-EC -> 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih izdanaka maline i korova u porastu 15-20 cm -> OVP
  • Spektrum* -> 0,8-1,3 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova

Sprečiti zanošenje herbicida na gajene biljke!