Zaštita ozimog i jarog ječma

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Bokorenje jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Monosan herbi
ili
Galbenon
1,5-2 l/ha

3 l/ha
OVP

OVP
Prvo kolence jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uključujući i Galium aparine Monosan herbi
+
Bonaca EC
1,5 l/ha

0,4 l/ha
OVP

OVP
bolesti lista i stabla Antre plus 1,5 l/ha 42
Od drugog kolenca do pojave lista zastavičara bolesti lista, stabla i klasa

larve žitne pijavice, lisnih vaši
Antre plus
+
Fobos EC
ili
Polux
1,5 l/ha

0,1 l/ha

0,2-0,3 l/ha
42

35

35
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi Tezis
+
Alteox T PRIMA
10 g/ha

0,1%
OVP
jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi uključujući i Galium aparine Tezis
+
Bonaca EC
10 g/ha

0,4 l/ha
OVP

OVP
Strnište posle skidanja useva totalno suzbijanje korova Glifol 3-10 l/ha -