Zaštita paprike

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Zaštita rasada zemljišne bolesti Balb 10-25 ml/10 l vode
zalivanjem
35
bakterioze, plamenjača Mankogal 80*
+
Bakarni oksihlorid-50
0,25%
+
0,75%
14
vaši Dimetogal 0,05-0,1% 28
Pre setve ili rasađivanja podzemne štetočine Radar versus G 20-25kg/ha
u redove
OVP
Pre rasađivanja jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zanat 5 l/ha 63
Posle rasađivanja (biljke sa 6-8 listova) vaši, tripsi Dimetogal
0,5 l/ha


28


plamenjača, crna pegavost preparat na bazi metalaksila-M i mankozeba 2,5 kg/ha
-
1-2 nedelje nakon rasađivanja travni korovi Rafal 120 1-2 l/ha 30

bakterioze, plamenjača


biljne vaši, tripsi
Mankogal 80*
+
preparat na bazi bakarnog oksihlorida

Tonus
2 kg/ha
+
3,5-4 kg/ha


0,25-0,4 kg/ha
14

-


14
Zaštita između berbi, vodeći računa o karenci plamenjača, crna pegavost, siva trulež preparat na bazi metalaksila-M i mankozeba
+
Pehar

2,5 kg/ha


1,5-2 l/ha
14
bakterioze, plamenjača Mankogal 80*
+
preparat na bazi bakarnog oksihlorida
2 kg/ha
+
3,5-4 kg/ha

14biljne vaši Tonus
0,25-0,4 kg/ha


14


* Zbog boljeg delovanja, potrebno je da se tretiranje obavi 60 minuta posle mešanja preparata.

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori