Zaštita paradajza - proizvodnja iz rasada

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre sadnje jednogodišnji travni i širokolisni korovi Zanat 4-5 l/ha 42
podzemne štetočine (rovac, žičnjaci) Galition ekstra
ili

Radar versus G
ili

Fury geo
20-25 kg/ha
u redove

10 kg/ha
u redove

12,5 kg/ha
u redove
OVP


OVP


OVP
zemljišne bolesti i bolesti poleganja rasada preparat na bazi
a.m.  propamokarb
15-25 ml/10 l
zalivanjem
-
Rasađen rasad 6-8 listova vaši

plamenjača i crna pegavost

pepelnica i crna pegavost
Dimetogal
+
Dakoflo
+
Akord
0,075-0,1%

3 l/ha

0,75 l/ha


28

21

21


bakterioze Mankogal 80
+
Bakarni oksihlorid-50*
0,25%
+
0,5-0,75%
14

14
1-2 nedelje po rasađivanju jednogodišnji širokolisni korovi Velton WG 0,5-0,75 kg/ha 42
jednogodišnji travni korovi Rafal 120 0,8-2 l/ha 30
plamenjača i crna pegavost

vaši, buvači, tripsi, grinje
Fuzija
+
Dimetogal
ili
Uranus*
2,5 l/ha

0,075-0,1%

0,05%
21

28

3
bela leptirasta vaš Harpun
+
Polux*
0,05-0,075%

0,05-0,075%
3

7
Posle 7-10 dana pepelnica i crna pegavost

plamenjača

siva i bela trulež
Akord
+
Alijansa
+
Dional 500 SC
0,75 l/ha

2,5 kg/ha

0,1-0,2%
21

21

21
Zaštita do prve berbe vodeći računa o karenci na svakih 7 dana plamenjača

mineri, vaši

bela leptirasta vaš, vaši, tripsi

grinje
Nukleus*
+
Fobos EC
+
Elisa
ili
Abastate + NU Film 17
2,5-3 l/ha

0,05%

0,05%

0,075% + 0,1%
21

7

3

3
Zaštita između berbi vodeći računa o karenci plamenjača, crna pegavost, siva i bela trulež, grinje, tripsi, mineri Promesa
+
Fobos EC
0,75 l/ha

0,05%
3

7
Suzbijanje insekata tokom berbe vaši, bela leptirasta vaš Harpun
+
Abastate + NU Film 17
0,075%

0,075% + 0,1%


3

3


* U toku je proces registracije

Epin ekstra i Cirkon su biostimulatori