Zaštita salate, rukole i endivije

Vreme primene/
faza razvoja
Namena Preparat Doza /
koncentracija
Karenca
(dani)
Pre rasađivanja bolesti poleganja rasada Preparat na bazi
a.m. propomokarb
15 ml/10 l vode zalivanjem -
jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi Preparat na bazi
a.m. S-metolahlor
1,25-1,4 l/ha -
Posle rasađivanja plamenjača, pepelnica Legat SP*
+
preparat na bazi
a.m. tebukonazol
0,25-0,37%


0,05%
14siva trulež Pehar* 2 l/ha 14
10-15 dana nakon prethodnog jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi preparat na bazi
a.m. kletodim
1,2 -1,5 l/ha -
plamenjača, siva i bela trulež

lisne vaši i sovice
preparat na bazi
a.m. metalaksil-M + mankozeb
+
Atlas*
+
Polux*

2 kg/ha


0,6 kg/ha

0,3 l/ha

-


7

7
Po pojavi simptoma plamenjača

lisne vaši
Legat SP*
+
Tonus*
0,25-0,37%

0,125 kg/ha
14

7
Po potrebi siva i bela trulež Atlas* 0,6 kg/ha 7
lisne vaši Tonus* 0,125 kg/ha 7

* U toku je proces registracije.